Shri Kaleeswarar koil – Kalaiyar koil

Shri Kaleeswarar koil - Kalaiyar koil

one of devara padal petra sthalam.

Leave a Reply