Tag: vinayagar

Vinayagar Slokams

Vinayagar Slokams

விநாயகர் மந்திரங்கள் நாம் எந்த ஒரு செயலை தொடங்குவது என்றாலும் முதலில் முழுமுதற் கடவுளான விநாயகரை வழிபட,துன்பங்கள் ஏதுமின்றி நடத்திக் கொடுப்பார் அந்த முழுமுதல் மூலக்கடவுள். விநாயகரை வழிபடும்போது சொல்ல வேண்டிய மந்திரங்கள். சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்ப்புஜம் ப்ரசன்ன வதனம் த்யாயேத் சர்வ விக்ஞோப சாந்தயே. விநாயகர் ஸ்லோகம் கஜானனம் பூத கணாதி ஸேவிதம் கபித்த ஜம்பூ பலஸார பக்ஷிதம் உமாஸுதம் சோக வினாச காரணம் நமாமி விக்னேஸ்வர பாத பங்கஜம். விநாயகர் காயத்ரி மந்த்ரம் …

Read More Vinayagar Slokams

Ganapathi Slokams

Ganapathi Slokams

ஸ்ரீ கணேச தியானம் ப்ரகாஸ ஸ்வரூபம் நமோ வாயுரூபம் லிகாராதி ஹேதும் கலாதார பூதம் அநேக கிரியா யோக ஸக்தி ஸ்வரூபம் சதாவிஸ்வரூபம் கணேசம் நமாமி . அகஜானந பத்மார்க்கம் கஜானநமஹர்நிசம் அனேகதந் தம் பக்தானாம் ஏகதந்த முபாஸ்மஹே கணபதி மங்கள ஸ்தோத்திரம் லம்போதராய சாந்தாய சந்த்ர கர்வாப ஹாரீனே கஜானநாய ப்ரபவே ஸ்ரீ கணேசாய மங்களம்

Read More Ganapathi Slokams