Tag: Saraswathi Ashtothram

Sri Saraswathi Ashtothram

ஸ்ரீ சரஸ்வதி அஷ்டோத்திரம் 01 ஓம் ஸரஸ்வத்யை நமஹ02 ஓம் மஹா பத்ராயை நமஹ03 ஓம் மஹா மாயாயை நமஹ04 ஓம் வரப்ரதாயை நமஹ05 ஓம் ஸ்ரீ ப்ரதாயை நமஹ 06 ஓம் பத்ம நிலயாயை நமஹ07 ஓம் பத்மாக்ஷ்யை நமஹ08 ஓம் பத்ம வக்த்ராயை நமஹ09 ஓம் சிவானுஜாயை நமஹ10 ஓம் புஸ்தக ப்ருதே நமஹ 11 ஓம் ஜ்ஞாந முத்ராயை நமஹ12 ஓம் ரமாயை நமஹ13 ஓம் பராயை நமஹ14 ஓம் காமரூபாயை நமஹ15 …

Read More Sri Saraswathi Ashtothram