Tag: Nayanmar Name and history

63 Nayanmargal Names and Birth details

63 நாயன்மார்கள் பெயர்கள் மற்றும் பூசை நாட்கள் அறுபத்தி மூவர் – மாதம் – நட்சத்திரம் 1 . அதிபத்தர் -ஆவணி -ஆயில்யம் 2 .அப்பூதி அடிகள் -தை-சதயம் 3 . அமர் நீதியார் -ஆனி-பூரம் 4 . அரிவாட்டாயர் -தை …

Read More 63 Nayanmargal Names and Birth details